demet ekin

Firmalara Özel Turquality Başvuru Öncesi Hazırlık Eğitimlerimiz Başladı.

TURQUALİTY Başvuru Öncesi Hazırlık eğitimi  Turquality Programına  başvuru yapmaya hazırlanan firmalara kılavuzluk etmek amacıyla Turquality hazırlıkları ile ilgili oluşturduğumuz eğitimlerimiz başladı.

Başvuru öncesi hazırlık eğitimi ile  danışmanlık almadan başvuru sürecini yönetebilirsiniz…

Başvuru Öncesi Hazırlık eğitimi detayları

turquality başvuru eğitimi

   I.EĞİTİMİN HEDEFİ

 1. TURQUALITY başvurusu yapmak isteyen firmaların hazırlaması gereken dokümanları,  yapması gereken çalışmaları ve bölüm sunumlarını çeşitli uygulamalarla açıklamak ve kendi işletmelerinde uygulamalarını sağlamak.
 2. Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi, harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması konusunda bilgilendirme yapmak.

   II. KAPSAMI

 • Turquality Marka Programının misyon vizyon ve hedefleri
 • Turquality Programı ve sağladığı finansal ve finansal olamayan tüm destekler,
 • Turquality başvuru sürecinin aşamaları,
 • Bölüm bazında hazırlanması gereken dokümanlar,
 • Bölüm bazında hazırlanacak sunumlar, sunum sırasında dikkat edilecek noktalar

  III. İÇERİĞİ

    Stratejık Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Stratejık plan
 • Vizyon, misyon ve temel değerler
 • Stratejık hedefler
 • İş planları
 • Yurtdışı pazarlara giriş stratejıleri
 • Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Takip Raporları
 • Finansal Raporlar
 • Kurumsal Performans Yönetimine ilişkin ölçütler

   Finansal Performans

 • Marka stratejısi dokümanı
 • Markaya ilişkin yapılan araştırmaların raporları
 • Marka performansı niceliksel ve/veya niteliksel olarak ölçülüyorsa, performans ölçütlerini ve sonuçlarını gösteren doküman
 • Çalışanlara marka kimliği konusunda verilen eğitimler
 • Marka iletişim planı
 • Kampanya / promosyon planlama ve performans takip dokümanları
 • Private Label ile yapılan satışların toplam satışlara oranı
 • Dolaylı satış kanalları ile ilgili bilgi
 • İhracat Yaptığı Her Ülke İçin İlgili Markanın Pazar Payı
 • İlgili Pazardaki Organizasyonun Tanımlanması
 • Marka Performans Ölçütleri

   Yeni Ürün Geliştirme

 • Ürün tasarım ve geliştirme stratejı dokümanı
 • Stratejı geliştirme sürecine ilişkin prosedür
 • Yeni Ürün Geliştirme Performans Ölçütleri
 • Ürün Tasarım ve Sunum Stratejısi

  Pazarlama, Müşteri ve Ticaret  Yönetimi

 • Tüketici Segmentasyonu
 • Tüketici /müşteri profili veri kaynakları
 • Tüketici Veri Kaynakları
 •  Nihai müşteri memnuniyet
 • Rekabet Analizi
 • Müşteri Bilgileri Detay Raporu
 • Sadakat Programları
 • Satış ve Pazarlama Planı Örnekleri
 • Satış / servis etkinliğine yönelik yapılan çalışmalar
 • Satış ve pazarlama performans kriterleri

  Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Stratejısi Dokümanı
 • Tedarik zinciri politikalarına ilişkin
  doküman
 • Tedarik Zinciri Stratejısi Ana Öncelikleri
 • Talep planlama, talep tahmin,
 • Uzun vadeli üretim planı / satış ve operasyon planı
 • Üst seviye kaynak planlaması (resource planning)
 • Planlama sürecine ilişkin performans ölçütleri

   İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Stratejı dokümanı
 • İnsan Kaynakları Stratejık hedefleri
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • İnsan Kaynakları Süreç ve prosedürleri
 • Organizasyon Şeması Görev tanımları
 • İş Gücü Planlaması
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Oryantasyon Süreci
 • Bireysel Performans Süreci
 • Yetkinlik Modeli
 • Ücretlendirme
 • Yedekleme
 • İnsan Kaynakları Performans Ölçütleri

  Kurumsal Yönetim

 • Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yapılandırması
 • Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu görev tanımları
 • Pay sahipleri ile ilişkiler
 • Aile anayasası
 • Yıllık faaliyet raporu
 • İç denetim rapor örnekleri
 • Sosyal sorumluluk projelerinin örnekleri

  Bilgi Sistemleri

 • BS Stratejık Planı
 • Bilgi sistemlerinin (BS) kurum stratejısini nasıl desteklediğine ilişkin doküman
 • Bilgi güvenliği
 • Network topoloji
 • Veri Ambarı
 • Performans ölçümünde kullanılan ölçütlerin, performans ölçümleri
 • Kurumsal kaynak planlaması

Firmalara Özel TURQUALİTY Başvuru Hazırlık Eğitimi

ENG Grup

İSTANBUL: Mahmutbey Mah.Taşocağı Cad. 212 My Office Ağaoğlu Plaza No:164

Güneşli-Bağcılar

İZMİR: 6351 sok. no 35 Bostanlı-Karşıyaka

e-posta: info@demetekin.com.tr


GSM: +90 532 585 97 96

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Sivil Havacılık Yalın 5s İşyeri Organizasyonu tamamlandı…

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, birçok kurum ve kişiye hizmet eden ve her gün önemli ziyaretçileri ağırlayan  bir kurumdur. SHGM, “Müşterilerine daha iyi hizmeti sunabilmek ve aynı zamanda müşteri ve paydaşların gözünde daha yüksek bir imaja sahip örnek bir kamu kurumu olmak” hedefi ile 12 Nisan  2016 tarihinde başlattığımız “Yalın 5s işyeri organizasyonu” çalışmalarını başarıyla tamamladık.

Yalın 5s işyeri organizasyonu
Çalışmalarımızın başarıyla tamamlanmasında üst yönetimin vizyonu ve desteği çok etkili oldu. “5S Yalın Ofis” çalışmaları  boyunca desteğini eksik etmeyen Genel Müdürümüz Sn.Bilal Ekşi, Strateji Daire Başkanı  Sn  Başkan Faruk  SUBAŞI, Ar-ge Müdürü Mahmut BALABAN ‘a teşekkürler.

 

http://web.shgm.gov.tr/

 


kucukdemet-logoDEMET EKİN
demet ekin

1992 yılında  9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına Tanşaş Teftiş Kurulu’nda başlamış devam eden dönemde, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim, Kalite ve Süreç Yönetimi konularında deneyim kazanmış, bu konularda Tansaş, Goldaş,  Colin’s, Tiryaki AGRO, Vakko gibi firmalarda Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve İnsan Kaynakları alanlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almıştır. 6 Sigma Yeşil Kuşak’tır.

Ayrıca bulunduğu firmalarda ve sonrasında çok sayıda Turquality Marka Danışmanlığı projelerinde yer almıştır. Halen Organizasyonel Gelişim, Stratejik Planlama,  Balanced Scorecard, Yalın 5S Ofis konularında danışmanlık vermektedir.

 

EĞİTİM & DANIŞMANLIK 

 • Turquality Başvuru Ön Hazırlık
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Balanced Score Card – Kurumsal Karne –Performans Yönetimi
 • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması
 •  Organizasyonel Gelişim (İnsan Kaynakları)
 • Şirket organizasyon yapısının oluşturulması
 • Görev tanımları iş çerçevelerinin oluşturulması
 • Raci Sorumluluk Matriksi (Süreç bazında rol ve fonksiyonların belirlenmesi)
 • Süreç Yönetimi
 • Yalın İş Yeri Organizasyonu

REFERANSLAR

demet ekin

 

SERİFİKALAR

 • 6 Sigma Yeşil Kuşak Makine Mühendisleri Odası
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifikası Standart Kalite
 • ISO 22000 İÇ TETKİK Eğitimi Sertifikası Standart Kalite
 • Süreç Yönetimi ve Balanced Scorecard Kalite Sistem
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Kalder
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik BSİ
 • ISO 9001-2015 Uzmanlık Sertifikası Sigma Center
 • ISO 9001-2015 İç Tetkikçi Sertifikası Sigma Center

ıso9001 yeşil kuşak

ıso31000

 

 

 

 

 

info@demetekin.com.tr

https://perakende.wordpress.com/

https://www.linkedin.com/