Stratejik Planlama İçin Arama Konferansı Gerekli mi?

Stratejik planlama süreci;  çeşitli toplantı,  çalıştay,  arama konferansları ile yürütülen; üst yönetim, çalışanlar ve paydaşların da görüşleri ile şekillenen yönetilmesi güç bir süreçtir. Şirketinizde hangi usul ve yöntemleri kullanacağınız tamamen şirketin organizasyonel yapısı, kültürü, paydaş ve hissedarların beklentileri ile şekillenir.

Stratejik Planlama

Planlama sürecini,  hissedarlar, üst yönetim, çalışanlar ve paydaşların da iştirak ettiği geniş katılımlı bir çalıştay ile mi yok sa sadece hissedarlar ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirilecek daha küçük bir odak grup çalışması ile mi gerçekleştirileceğine karar vermek gerekir.

Stratejik kararlar  geleceğe yöneliktir ve bu kararların belirsizlik seviyesi oldukça yüksektir.

Organizasyonun amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için uzun dönemli planlar yapılmasını gerektirir.

Bazı uzmanlar, stratejik planlama sürecine, çalışanların ve diğer paydaşların dahil edilmesinin hem onların beklentilerini de sürece dahil etmek hem de planın sahiplenilmesi açısından son derece önemli olduğunu iddia etmektedirler. Buna karşılık bazı uzmanlar ise bu sürecin imece usulü yürütülmesinin  yanlış olduğunu zira  her yöneticinin eşit bilgi, yetkinlik ve vizyona sahip olmadığını  iddia ederler. Bu yaklaşıma göre, çalışmaya katılan herkesin her dediğini dikkate alan   “Ortalama Aklın” hakim kılındığı bu yöntemlerde, her görüşün ortalaması olan hedef ve stratejiler ön plana çıkar ve sonuç doğal olarak “vasat” olur.

stratejik kararlar

Çok geniş katılımlı çalışmalar, çalışanların sürece dahil edilmesi ve çalışan motivasyonu açısından  önemli  olsa da sürecin uzaması, odağın kaybedilmesi ve  “vasat” sonuçlar doğurması açısından risklidir. Bu sebeple sürecin mevcut durum analizi,  misyon ve vizyon bildirimi süreçlerinin  üst düzey yöneticiler tarafından yürütülmesi bu aşamadan sonra oluşturulacak Stratejik seviyede verilen kararların yerine getirilmesi, kaynakların etkili ve verimli  kullanılması için verilen yönetsel ve taktiksel kararlar aşamasında  orta düzey yöneticilerin sürece dahil edilmesi; bir sonraki aşamada bölüm ve çalışan hedefleri kısmında da tüm çalışanların sürece dahil edilmesi, bizi en etkin sonuçlara ulaştıracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir