• Stratejik hedefleri doğrultusunda Kurum KPI’larının (Key Performance Indıcator) belirlenmesi,
  • Strateji haritasının oluşturulması
  •  Stratejik hedeflerin Bölüm Hedeflerine indirgenmesi
  • Bölüm Hedeflerinin bireysel KPI’lara indirgenmesi.
  •  Performans Değerlendirme Sisteminin Bütçe, Prim Sistemleri ile Entegrasyonu