Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard, Harvard Üniversitesi Profesörü Robert S. Kaplan ile bir danışmanlık firması olan Renaissance Solutions Danışmanlık Firması  kurucusu David P. Norton tarafından geliştirilmiş bir stratejik yönetim metodolojisidir. Balanced Scorecard hem çeşitli performans ölçütlerini kullanan bütünleşik bir yönetim aracı, hem de bir “kurumsal öğrenme” aracıdır.1990 ‘lı yılların  başlarında Robert balanced scorecardKaplan ve David Norton tarafından önerilen bu yaklaşım, işletme stratejilerini, hedeflerle ilişkilendirmek ve bu ilişkileri temsil eden göstergeleri(KPI) izleyerek stratejilerin beklenen sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek ana fikrine dayanmaktadır.

Global rekabette  şirketler kendilerine bilgiye dayalı rekabete göre şekillendirmeye başladıkça elle tutulmaz, gözle görülmez varlıklarından yararlanma becerileri, fiziksel varlıklarını yönetme becerileri çok daha belirleyici olmuştur. Bu sebeple Balanced Scorecard yöntemi geliştirilmiş finansal performansa ek olarak 3 alanda da performans ölçümünü hedeflemiştir. Bu özelliği ile şirketlerin finansal sonuçları ile aynı anda gelecekteki büyümeleri için gereken becerilerini oluşturabilmelerini ve maddi olmayan varlıklara sahip olmalarını sağlamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Scorecard finansal ölçümlerin yerine geçmek üzere değil, onları tamamlamak amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir.

Tarihsel Gelişimi

1990 Nolan Norton Enstitüsü:  “Measuring Performance in the Organization of Future”

-Geleceğin Organizasyonlarında Performans Ölçümü-

Norton ve Kaplan bu yöntemin ana temellerini oluşturduktan sonra teoriyi geniş bir katılımla yürüttükleri bir araştırmayla geliştirmişlerdir. Bu araştırmanın adı “measuring performance in the organization of future” dır; Türkçeye “geleceğin organizasyonlarında performans ölçümü” olarak geçmiştir. David Norton Araştırmanın lideri; Robert Kaplan da akademik danışmanıdır. 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen bu araştırmaya birçok şirket katılmıştır ve bir yılı aşkın süre devam etmiştir. Çok çeşitli sektörlerden bir düzine şirket temsilcisi bir yıl süresince ayda bir kez toplanarak; kar amaçlı işletmelerde performans ölçütlerini nasıl geliştireceklerini tartışmışlardır.

1992 Balanced Scorecard: “Measures That Drive Performance” 

-Ana Performans Ölçütleri-

Çalışmanın sonuçları 1992 yılında “The Balanced Scorecard- measures that drive performance” adlı makale ile açıklanmıştır.

1993 Putting the Balanced Scorecard to Work

Balanced Scorecard Yönteminin İş Hayatında Uygulanması-

1993 tarihinde bu  Yöntemin  birçok işletmede nasıl başarıya uygulandığını açıklayan “Putting the Balanced Scorecard to Work” isimli makalelerini Harward Business Review’de yayınlamışlardır.

1996 “The Strategy Focused Organization” 

-Balanced Scorecard  Yönteminin Stratejik Yönetim Modeli Olarak Ugulanması-

BSC  yönteminin stratejik yönetim modeli olarak uygulanması konusu ile ilgili çalışmalarını yayınlamışlardır.

Neden Balanced Scorecard?

Avusturyalı Yönetim gurusu Peter Drucker “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” demiştir. Sağlıklı bir performans değerlendirmesi yapmak ve performans sonucuna göre aksiyonlar oluşturmak için ilgili sürecin ya da çalışanın iş sonuçlarını objektif verilerle ölçmeniz gerekmektedir. Geleneksel yöntemler performans yönetiminde yaygın olarak veriye dayalı olmayan subjektif yöntemler kullanmışlardır.

Kaplan, Norton ve Niven bu duruma dikkat çekmiş performans değerlendirmede kullanılan geleneksel performans yöntemlerinin yetersizliğinden bahsetmişlerdir. Bu sebeple önerdikleri yaklaşım  işletme stratejilerini, hedeflerle ilişkilendirmek ve bu ilişkileri temsil eden göstergeleri(KPI) izleyerek stratejilerin beklenen sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek ana fikrine dayanmaktadır.

performans ölçümü
“Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” Peter Drucker

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir