Balanced Scorecard Yönteminin Geleneksel Performans Yöntemlerinden Farkı Nedir ?

Geleneksel performans değerleme yöntemlerinde sadece finansal göstergeler kullanılır.

Son 20-30 yıl öncesine kadar şirketler kurumsal performanslarını, gelir tablosu, bilanço, ve nakit akım tablosu gibi geleneksel performans değerleme yöntemlerini kullanarak  sadece  “kârlılık” ve “büyüme” gibi daha çok nicelik olarak yani finansal göstergeler kullanarak yapıyorlardı. Eğer işletme kâr ediyor ve satışlarda bir önceki dönemlere göre artışlar söz konusu ise içeride çoğu zaman pek sorun algılanmazdı Ancak bu yaklaşım, operasyonel verimlilik, müşteri beklentileri, insan kaynakları ve marka değeri gibi finansal olmayan birçok değerin gelişimini izlemekte yetersiz kaldığı  görüldü.

Bu sebeple Balanced Scorecard öncelikle şirketin performansını tüm boyutları ile ölçmeyi hedefledi. Bu yüzden kurumsal performansın değerlenmesinde oluşan bu boşlukların doldurulması amacıyla Balanced Scorecard yani “Dengeli Kurum Karnesi”  kavramı ortaya çıktı.

balance scorecard

Geleneksel performans değerleme yöntemleri sadece firmanın bugünkü durumunu gösterir, şirket hedefleri ile ilişkilendirilmez.

Balanced Scorecard,  Strateji ve vizyonu işletmenin merkezine koymakta ve bunları ölçülebilir hedeflere dönüştürmektedir. İşletme stratejilerini uygulamaya dönük hedeflerle ilişkilendirerek  beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ana fikrine dayanmaktadır.

Dr. William Edward’s Deming’in “Kâra bakarak bir şirketi yönetmek dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynası nerede olduğunuzu gösterir ancak nereye gittiğinizi göstermez”. Geleneksel yöntemler de sadece dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer, geçmişi görebilirsiniz ancak hedefinize ne kadar bir yol kaldığını göremezsiniz. Bu durumda ulaşılan her nokta ya da elde edilen her sonucu bir  başarı gibi algılanma yanılgısına düşebilirsiniz.

Balanced Scorecard yöntemi bu sebeple  geleneksel yöntemlerde olmayan “hedef” olgusunu sistemin içine dahil etmiş; 4 boyutta ölçülen performans sonuçlarını şirket hedefleri ile ilişkilendirmiştir.

hedef
“Kâra bakarak bir şirketi yönetmek dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynası nerede olduğunuzu gösterir ancak nereye gittiğinizi göstermez” Dr. William Edwards Deming

 

Geleneksel yöntemler firmanın gelişim ve büyüme hedeflerini göz ardı eder.

Tıpkı bireyler  gibi kuruluşlarda hedeflerine ulaşmak için kendi bilgi ve becerilerini artırmaya ihtiyaç duyarlar. Balanced scorecard bu amaçla “Öğrenen Organizasyon” kavramını getirmiş kuruluşların   belirledikleri vizyona ulaşabilmeleri için bilgi , beceri ve yetkinliklerini nasıl artıracakları  konularına odaklanmıştır.Bu amaçla çalışanlara kişisel ve mesleki gelişim hedefleri koyar. Hedeflerin belirlenmesi çalışanların performansını ve iş tatmin seviyelerini maksimum seviyeye çıkarır. Bu konuda detaylı yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.demetekin.com.tr/hedefleri-belirleyin-performansi-ikiye-katlayin/

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir