Blog

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard Nedir? Balanced Scorecard, Harvard Üniversitesi Profesörü Robert S. Kaplan ile bir danışmanlık firması olan Renaissance Solutions Danışmanlık Firması  kurucusu David P. Norton tarafından geliştirilmiş bir stratejik yönetim metodolojisidir. …

analiz

Turquality ve Diğer İhracat Teşvikleri

   EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT TEŞVİKLERİ TEŞVİĞİN KAPSAMI DESTEK ORANI % SÜRE/LİMİT ALINACAK DESTEK USD 1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri 70 10 Gezi / …

TURQUALİTY Destekleri ile Büyüyen Markalar

Turquality destekleri birçok ulusal markanın yurt dışı pazarlarda Pazar payını genişletip ihracatlarını artırmasına  aynı zamanda yapısal iyileştirme ve teknolojik değişimlerle stratejik rekabet güçlerini yükseltmesine katkı sağladı. Turquality kapsamında 123 Firmanın 132 …

bscı

Sorularla “BSCI” İş ve Sosyal Uygunluk Girişimi

“BSCI” nedir? Açılımı, “Business Social Compliance Initiative” olan Türkçede genellikle “ İş Sosyal Uygunluk Girişimi” olarak adlandırılan bir yaklaşımdır. Küresel pazarlarda çalışma koşullarını sistematik bir şekilde iyileştirmek sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya …

5S İş Yeri Organizasyonu Nedir?

5S Nedir? 5S İşyeri Organizasyonu adı ile anılan bu metodoloji,  işyerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamak için işyerinin sistemli olarak iyileştirilmesidir.Artık şirketler global piyasalarda rekabet avantajı yakalayabilmek için …

TURQUALİTY ile Bir Marka Yolculuğu

Turquality marka desteği birçok sektörde artık çok iyi bilinen bir sözcük. Bu sözcüğü en iyi tekstil ve hazır giyim sektörü biliyor zira başlangıç aşamasında hazır giyim ve tekstili pilot sektörler …

R.A.C.İ Matrisi Nedir?

R.A.C.İ Matrisi   RACI matrisi proje yönetiminde kullanılan en popüler araçlarından biridir; özellikle 6 Sigma proje yönetiminde olmak üzere, proje dışında süreç bazlı ve departman bazlı yetki ve rollerin belirlenmesinde de yaygın …

vizyon

Misyon Vizyon Nedir?

 Misyon “Organizasyonun  varlık nedenidir”. İki farklı boyutu vardır. Kuruluşun ne yaptığını ve kimin için yaptığını yani görevini ifade ederken ikinci olarak tüm çalışanların paylaştığı ortak bir duygu veya değeri ifade …