TURQUALİTY Başvuru Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı Kapsamı Turquality başvurusunda şirketlerin olgunluk seviyesi analiz edilmekte, vizyon ve gelişim açısından marka olmaya aday firmalar destek kapsamına alınmaktadır. Bu sebeple başvuru öncesi belirli bir hazırlık süreci öngörülmektedir. Biz,   Turquality marka başvurusu öncesi tüm eksiklerin tamamlanması için

Firmalara Özel TURQUALİTY Başvuru Hazırlık Eğitimi

     Firmalara Özel Turquality Başvuru Hazırlık Eğitimlerimiz Başladı. Turquality başvuru hazırlık eğitimi,  Turquality Programına  başvuru yapmaya hazırlanan firmalara kılavuzluk etmek amacıyla Turquality hazırlıkları ile ilgili oluşturduğumuz eğitimlerimiz başladı. Bu eğitime katılıp danışmanlık almadan başvuru sürecini yönetebilirsiniz…    I.EĞİTİMİN HEDEFİ TURQUALITY

BSCI Danışmanlığı

BSCI Danışmanlığı Kapsamı BSCI sistemi  (Business Social Compliance Initiative)  ile denetime girecek firmaların veya bu standardı kurumlarında uygulamak isteyen firmaların denetim öncesi çalışmaların yapılması ve yönetici ile çalışanların bilinçlendirilmesi. http://www.demetekin.com.tr/category/bsci/ Danışmanlık Kapsamında Verilecek Hizmetler; Gerekli dokümantasyonun oluşturulması Çalışma saatleri ile ilgili uygulamaların

Stratejik Planlama Eğitimi

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ       I.EĞİTİMİN HEDEFİ   Stratejik Planlamanın tüm aşamalarını,   planın  nasıl uygulamaya geçirileceğini, ve sonuçların nasıl ölçülüp değerlendirileceğini Balanced Scorecard (Dengeli Kurum Karnesi) yaklaşımı ile aktarmak. Üst ve orta derece yöneticilerin kendi şirket/kuruluşlarında stratejik plan uygulamalarını yönetmesini

Balanced Scorecard Eğitimi

I. EĞİTİMİN HEDEFİ Bu eğitimin amacı, Balanced Scorecard Yönetimi ile ilgili terimleri, tanımları ve yaklaşımları anlatmak. BSC’nin geleneksel yöntemlerden farkını göstererek neden bu yönetimi tercih ettiğimizi açıklamak, Balanced Scorecard’ın bir stratejik yönetim modeli olarak nasıl kullanılacağını, katılımcılara aktarmak ve bu yöntemin