Stratejik Hedeflerin Belirgin Olması Performansı Nasıl Etkiler?

Stratejik Hedeflerin Belirgin Olması Performansı Nasıl Etkiler sorusuna cevap aramadan önce performans kavramını tanımlamakta fayda var. Performans Nedir? Bir performans dan söz edebilmek için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir?   Literatürde birçok  farklı tanıma rastlasak da “Performans” kelimesini genel anlamda  “üstesinden gelme,

SWOT Analizi

Kurumsal yapının belirli bir yöntemle analiz edilmesi ve kurumun mevcut durumunun fotoğrafının çekilmesidir. SWOT  Analizi (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilimizde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) şeklinde kısaltılır. “SWOT Analizi”, kurumun, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı

Strateji Haritası

Günümüzde Şirketlerin piyasa değeri maddi varlıklardan ziyade  maddi olmayan varlıklarının değeri ile ölçülmektedir. Otoriteler çok yakın bir zamanda maddi olmayan soyut değerlerin toplam şirket değerinin % 90′ ını oluşturacağını söylemektedirler. Strateji haritası  bize kuruluşun maddi olmayan değerlerinin uzun vadeli hissedar değerini