süreç odaklı yaklaşım

Süreçlerle Yönetim Nedir?

FONKSİYONEL YÖNETİM Fonksiyonel yönetim anlayışının temeli, iş bölümü ve hiyerarşidir. Oysa gerçekte iş, bir bütündür ve hiyerarşilere göre tasarlanmamıştır. İş, belli sonuçları elde etmek amacıyla bir araya gelen, birbirini takip …