• Şirket ihtiyaçlarına göre İnsan Kaynakları alt yapısının kurgulanması
  •  Organizasyonel Tasarım ve Re-Organizasyon
  •  İşe alım sürecinin tanımlanması ve pozisyon yetkinliklerinin belirlenmesi
  •  Görev Tanımları
  •  İş Akış şemaları
  •  Prosedürler
  •  Yönetmelikler
  •  Formlar