Balanced Scorecard Eğitimi

I. Eğitimin Hedefi

balance scorecard

Bu eğitimin amacı, Balanced Scorecard Yönetimi ile ilgili terimleri, tanımları ve yaklaşımları anlatmak.

BSC’nin geleneksel yöntemlerden farkını göstererek neden bu yönetimi tercih ettiğimizi açıklamak,

Balanced Scorecard’ın bir stratejik yönetim modeli olarak nasıl kullanılacağını, katılımcılara aktarmak ve bu yöntemin etkin olarak kullanması için katılımcılara rehberlik etmektir.

 

II. PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • “Performans” ve “Performans Yönetimi” Kavramlarımı
 • Balanced Scorecard Nedir?
 • BSC’nin Tarihsel Gelişimi
 • Neden Balanced Scorecard?
 • BSC’nin geleneksel performans yöntemlerinden farkı
 • BSC boyutları
  • Finansal Boyut
  • Müşteri Boyutu
  • İş Süreçleri Boyutu
  • Öğrenme ve Gelişme Boyutu
  • Diğer Boyutlar
 • BSC Faydaları
 • Anahtar Performans Göstergeleri
 • BSC’nin stratejik yönetim aracı olarak kullanılması
 • Strateji Haritası
 • Örnek Performans Karnesi
 • BSC Uygulama Yol Haritası

III. EĞİTİM YÖNETİMİ

·        Teorik bilgiler

·        Canlı ve gerçek öyküler,

·        Alıntılar, özdeyişler, anılar,

·        Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

 

IV. SÜRE

1 Günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

   V. KATILIMCILAR

BSC sistemini kurmak isteyen veya mevcut olan Balanced Scorecard sistemini iyileştirmek isteyen üst ve orta kademe yöneticiler; ayrıca, BSC uygulayan bir kuruluşta çalışmak isteyen kişiler bu eğitime katılmalıdır

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.