ISO 45001:2018 temel Eğitimi

ISO 45001 Eğitimi, OHSAS 18001 standart değişimi sonrasında oluşan değişiklikleri öğrenmeniz ve kendinizi güncellemeniz adına oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

Hedefi:

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemini kurmak , var olan İSG yönetim sistemini geliştirmek ve/veya etkin kılmak isteyen katılımcılara İSG yönetim sisteminin temel kavramlarını anlatmak ISO 45001:2018 İSG yönetim sistemlerinin maddelerini güncel örneklerle ve çalıştaylarla açıklamak, ve maddelerini yorumlamak.

Eğitim Kapsamı

 • İSG tanımları ve kavramları,
 • ISO 45001 ve OHSAS 18001 standartlarının ilişkisi,
 • ISO 45001’in diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu,
 • ISO 45001 İSG yöneti sistemi satndarları şartları (Kuruluşun bağlamı, Liderlik ve Çalışanların katılımı, Planlama, Destek, Operasyon, Performans değerlendirme ve İyileştirme)
 • İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve etkin kılmak için dikkate edilecek hususlar

Katılımcılar

Her kademedeki yöneticiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ile İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve etkin kılmaktan sorumlu tüm çalışanlar.

Eğitim Hakkında Diğer Notlar

Katılımcı Sayısı: En az  8, en fazla 20 kişi.
Ön Bilgi Şartı:Yok
Eğitim Süresi: 2 gün.

KAZANIMLAR

 • ISO 45001 İSG yönetim standardının şartlarını bilmek
 • İSG ile ilgili terim ve tarifleri bilmek
 • İSG risk değerlendirmesi yapabilmek
 • Risk ve fırsatları belirlemek
 • Acil durumları planlayabilmek
 • İlgili tarafların beklentilerini belirleyebilmek
 • İSG yönetim sistemi kurmak için temel yapıları tanımak

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.