STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

      I.EĞİTİMİN HEDEFİ

Stratejik Planlamanın tüm aşamalarını,   planın  nasıl uygulamaya geçirileceğini, ve sonuçların nasıl ölçülüp değerlendirileceğini Balanced Scorecard (Dengeli Kurum Karnesi) yaklaşımı ile aktarmak.

Üst ve orta derece yöneticilerin kendi şirket/kuruluşlarında stratejik plan uygulamalarını yönetmesini ve sonuçları denetlemesini sağlamak

stratejik planlama

   II. PROGRAMIN İÇERİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Stratejik Planlama

1.1 Giriş

1.2 Stratejik Planlamanın Tanımı

1.3. Stratejik Planlamanın Özellikleri

1.4. Strateji Piramidi

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mevcut Durum Analizi

2.1 Paydaş Analizi

2.1.1 Paydaş Analizi Nedir?

2.1.2.Paydaşların Tespiti

2.1.3 Paydaşların Önceliklendirilmesi

2.1.4.Paydaş Etki/Önem Matrisi

2.1.5 Paydaşların Değerlendirilmesi

2.2 SWOT Analizi

2.3 Kuruluş İçi Analiz

2.4 Dış Çevre Analizi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nereye Varmak İstiyoruz

3.1 Misyon

3.2 Vizyon

3.3 Temel Değerler

3.4 Stratejik Amaçlar

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşırız?

4.1 Stratejik Hedefler ve Strateji Haritası

4.2 Faaliyetler ve Projeler

4.3 Kişisel Hedefler

4.4 Balanced Scorecard