Firmalara Özel Turquality Başvuru Öncesi Hazırlık Eğitimlerimiz Başladı.

TURQUALİTY Başvuru Öncesi Hazırlık eğitimi  Turquality Programına  başvuru yapmaya hazırlanan firmalara kılavuzluk etmek amacıyla Turquality hazırlıkları ile ilgili oluşturduğumuz eğitimlerimiz başladı.

Başvuru öncesi hazırlık eğitimi ile  danışmanlık almadan başvuru sürecini yönetebilirsiniz…

Başvuru Öncesi Hazırlık eğitimi detayları

turquality başvuru eğitimi

   I.EĞİTİMİN HEDEFİ

 1. TURQUALITY başvurusu yapmak isteyen firmaların hazırlaması gereken dokümanları,  yapması gereken çalışmaları ve bölüm sunumlarını çeşitli uygulamalarla açıklamak ve kendi işletmelerinde uygulamalarını sağlamak.
 2. Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi, harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması konusunda bilgilendirme yapmak.

   II. KAPSAMI

 • Turquality Marka Programının misyon vizyon ve hedefleri
 • Turquality Programı ve sağladığı finansal ve finansal olamayan tüm destekler,
 • Turquality başvuru sürecinin aşamaları,
 • Bölüm bazında hazırlanması gereken dokümanlar,
 • Bölüm bazında hazırlanacak sunumlar, sunum sırasında dikkat edilecek noktalar

  III. İÇERİĞİ

   Stratejık Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Stratejık plan
 • Vizyon, misyon ve temel değerler
 • Stratejık hedefler
 • İş planları
 • Yurtdışı pazarlara giriş stratejıleri
 • Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Takip Raporları
 • Finansal Raporlar
 • Kurumsal Performans Yönetimine ilişkin ölçütler

   Finansal Performans

 • Marka stratejısi dokümanı
 • Markaya ilişkin yapılan araştırmaların raporları
 • Marka performansı niceliksel ve/veya niteliksel olarak ölçülüyorsa, performans ölçütlerini ve sonuçlarını gösteren doküman
 • Çalışanlara marka kimliği konusunda verilen eğitimler
 • Marka iletişim planı
 • Kampanya / promosyon planlama ve performans takip dokümanları
 • Private Label ile yapılan satışların toplam satışlara oranı
 • Dolaylı satış kanalları ile ilgili bilgi
 • İhracat Yaptığı Her Ülke İçin İlgili Markanın Pazar Payı
 • İlgili Pazardaki Organizasyonun Tanımlanması
 • Marka Performans Ölçütleri

   Yeni Ürün Geliştirme

 • Ürün tasarım ve geliştirme stratejı dokümanı
 • Stratejı geliştirme sürecine ilişkin prosedür
 • Yeni Ürün Geliştirme Performans Ölçütleri
 • Ürün Tasarım ve Sunum Stratejısi

  Pazarlama, Müşteri ve Ticaret  Yönetimi

 • Tüketici Segmentasyonu
 • Tüketici /müşteri profili veri kaynakları
 • Tüketici Veri Kaynakları
 •  Nihai müşteri memnuniyet
 • Rekabet Analizi
 • Müşteri Bilgileri Detay Raporu
 • Sadakat Programları
 • Satış ve Pazarlama Planı Örnekleri
 • Satış / servis etkinliğine yönelik yapılan çalışmalar
 • Satış ve pazarlama performans kriterleri

  Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Stratejısi Dokümanı
 • Tedarik zinciri politikalarına ilişkin
  doküman
 • Tedarik Zinciri Stratejısi Ana Öncelikleri
 • Talep planlama, talep tahmin,
 • Uzun vadeli üretim planı / satış ve operasyon planı
 • Üst seviye kaynak planlaması (resource planning)
 • Planlama sürecine ilişkin performans ölçütleri

   İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Stratejı dokümanı
 • İnsan Kaynakları Stratejık hedefleri
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • İnsan Kaynakları Süreç ve prosedürleri
 • Organizasyon Şeması Görev tanımları
 • İş Gücü Planlaması
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Oryantasyon Süreci
 • Bireysel Performans Süreci
 • Yetkinlik Modeli
 • Ücretlendirme
 • Yedekleme
 • İnsan Kaynakları Performans Ölçütleri

  Kurumsal Yönetim

 • Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yapılandırması
 • Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu görev tanımları
 • Pay sahipleri ile ilişkiler
 • Aile anayasası
 • Yıllık faaliyet raporu
 • İç denetim rapor örnekleri
 • Sosyal sorumluluk projelerinin örnekleri

  Bilgi Sistemleri

 • BS Stratejık Planı
 • Bilgi sistemlerinin (BS) kurum stratejısini nasıl desteklediğine ilişkin doküman
 • Bilgi güvenliği
 • Network topoloji
 • Veri Ambarı
 • Performans ölçümünde kullanılan ölçütlerin, performans ölçümleri
 • Kurumsal kaynak planlaması