• Şirket stratejilerin tüm çalışanlara aktarılmasını sağlayan alt yapının ve üst yapının oluşturulması, artan rekabet koşulları ve zorlayıcı maliyetler karşısında en verimli organizasyonun oluşturulması, yetki ve rollerin tanımlanması etkin bir performans yönetim sisteminin kurulması .