İş Yerleri İçin Pandemi Faaliyet Planı Hazırlama Rehberi

Pandemik virüsün yayılımını önlemek için koruma ve kontrol uygulamaları iş yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Bu uygulamalar sosyal izolasyon, seyahat kısıtlamaları vb olabilir. Pandemik influenza gibi salgınlarda aile bireylerinin hastalanması, eğitim ve öğretime ara verilmesine bağlı olarak çocuk bakımı gibi nedenlerle devamsızlık oranları % 40’a kadar yükselmektedir. Hızla yayılan pandemi sırasında mal ve hizmet transferlerinde önemli aksaklıklar ile karşılaşılabilir. Özellikle kötü bir senaryoda işin durması sonucu iş yerinin kapanması ve geçici işsizlik nedeniyle ekonomik sorunlar ve sosyal destek programlarına olan ihtiyaçlar da artabilir. Pandemi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan iş yerlerinin en az şekilde etkilenmeleri için 50 kişi ve üzeri çalışan iş yerlerinde “Afet Durumlarında Acil Eylem Planı” benzeri “Pandemi İnfluenza Faaliyet  Planı” hazırlamaları gerekmektedir. Pandemi döneminde kullanılacak maskeler işyerleri tarafından temin edilecektir. Bu planın temel noktaları

Bulaşın önlenmesi ve hastalık kontrol önlemlerinin alınması

 • Çalışanların iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından eğitimi
 • İş yerinden enfeksiyondan korunma ve kontrol yöntemlerinin uygulanması
 • Çalışanların sağlık durumlarının takibi

İş Sürekliliğinin Sağlanması

 • Az sayıda çalışan ile işin yürütülmesinin planlanması
 • Mal ve Hizmetlerin taşınması
 • Malzeme temin zincirlerinin kontrolü
 • İş Yeri güvenliğinin sağlanması

Sağlık Bakanlığı tarafından influenza pandemisi sırasında salgının etkisini azaltmaya yönelik bir dizi önlem yaşama geçirilecektir. İş yerlerinin de bu önlemlere uyulması istenecektir. İş yeri pandemi faaliyet planı gerektiğinde güncellenebilir ve pandemi sırasında uygulanabilir olmalıdır.Bu planın hazırlanmasında aşağıdaki soruların cevaplarının bilenmesi önemlidir.

 • Pandemi ortaya çıktıktan ne kadar zaman sonra iş yeri etkilenebilir?
 • Pandemi’nin iş yerine etkileri ne ve nasıl olacaktır?
 • Kamudan hangi destekler (bilgi, eğitim materyali, KKE gibi) alınabilir?
 • İş yeri olarak diğer iş yerlerine ve topluma hangi katkılar sağlanabilir?
 • İşin devamını sağlamaya yönelik planlar nasıl önceliklendirilebilir?
 • Pandemi süresince hangi kurum ve kişilerle iletişim kurulacaktır?

 

Pandemi şiddetine göre iş gücü kaybına yol açabilir, bu kayıp kamu ve özel sektör hizmetlerini de aksatabilir. (Ulaşım, haberleşme, güvenlik vb ) Toplum için önemli hizmetlerin pandemi sırasında devamlılığının sağlanması için pandemi faaliyet planının hazırlanması gerekir.

İş yeri pandemi faaliyet planı; pandemi öncesi yapılacaklar, pandemi sırasında yapılacaklar ve pandemi sonrası rehabilitasyon olmak üzere 3 bölüm şeklinde hazırlanmalıdır.

Şirketler için Koronavirüs Stratejileri

pandemi faaliyet planı

Pandemi Eylem Planı -Pandemi Öncesi Dönem 1 No’lu tablo

pandemi eylem planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Öncesi Dönem 2 No’lu tablo
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Öncesi Dönem 3 no’lu tablo
pandemi eylem planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Öncesi Dönem 4 no’lu tablo
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Öncesi Dönem 5 no’lu tablo
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Sırasında
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Sırasında
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Sırasında
pandemi faaliyet planı
Pandemi Eylem Planı-Pandemi Sırasında
pandemi eylem planı
pandemi sonrası dönem
risk grupları
pandemi risk grupları

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir