Kuruluş İçi Analiz Nedir?

Şirket /Kuruluş İçi Analiz, kuruluşun iç yapısında, kontrol edebileceği koşulların değerlendirilerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesidir.  Bu analiz direkt SWOT analizinin içinde de yapılabilir ya da ayrı bir başlık altında da değerlendirilir ve ardından SWOT analizi ile ilişkilendirilir. Kurum içi analiz neticesinde elde edilen ve kurumu olumlu yönde etkileyen faktörler SWOT analizinde Güçlü Yönlerinde, olumsuz etkileyen faktörler ise Zayıf Yönlerinde dikkate alınır. Belirlenen güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. Bu analiz sırasında aşağıdaki konular değerlendirilir

  1. Kuruluşun Yapısı; Kuruluşun örgüt yapısı, aynı ya da benzeri görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları, organizasyon yapısı,
  2. Beşeri Kaynakları; mevcut çalışan sayısı ve yetkinlikleri
  3. Kurum Kültürü; gelenek ve değerler, iletişim süreçleri, karar alma süreçleri
  4. Teknoloji; kuruluşun teknolojik alt yapısı, teknoloji kullanma düzeyi
  5. Mali Durum; kuruluşun likidite durumu,  karlılık durumu, sermaye yapısı  ve aktiflerinin kullanım durumu değerlendiriliranaliz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir