Misyon Vizyon Nedir?

 Misyon

“Organizasyonun  varlık nedenidir”.

İki farklı boyutu vardır. Kuruluşun ne yaptığını ve kimin için yaptığını yani görevini ifade ederken ikinci olarak tüm çalışanların paylaştığı ortak bir duygu veya değeri ifade eder. Bu nedenle  örgütü benzer kurumlardan ayırt etmeye yarayacak bir görev ve ortak değer olarak tanımlanabilir.

misyon

 

 

“Neden Varız?”,

“Kuruluş Amacımız Ne?”,

“Görevlerimiz Neler”,

“Ne Yapmalıyız?” gibi sorulara cevap verir.

Misyon gerçekçi biçimde tanımlanması, onları gerçekleştirmeye yönelik eylemlerin belirlenmesi  konusunda da kolaylık sağlayacaktır. Stratejik amaçlar ise kuruluşun, misyonuyla uyumlu olan vizyonunu gerçekleştirmedeki önceliklerini ortaya koyar.

İyi Tanımlanmış bir Misyon Aşağıdaki Özelliklere Sahiptir

1.Çalışanları motive ederek kuruma ait olma duygusunu destekler.

2.Kuruluşa özgüdür ve özeldir.

3.Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.

4.Uzun dönemlidir, hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz.

5.Organizasyonun amacını tanımlar.

6.Nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili bir değerdir.

7.İşletmenin içine değil, dışına yöneliktir.

Paylaşılan, kuruluşun ortak değer ve inançlarıdır

Vizyon

Vizyon – Bir şirketin gelecekte, bulunduğu sektörün gelişmelerine bağlı olarak, nerede olmayı arzu ettiğini gösterir ve kuruluşun geleceğini sembolize eder. Bu 5-10 sene sonrası için füturistik bir yaklaşımdır. Şirket içerisinde bugün yapılan her şey, gelecekteki o konuma varmak içindir.

vizyon

“Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.”

  • Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NE olmasını istiyorsunuz?
  • Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NEREDE olmasını istiyorsunuz?
  • Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NELER YAPMASINI istiyorsunuz? Sorularına cevap arar.

Misyon  ise bir kuruluşun  BUGÜN hangi konumda olduğunu, ne yaptığını kimin için ve kimlerle nasıl yaptığını gösterir.

 

Vizyon ve misyonu oluştururken son yıllarda küresel çapta bir yaklaşım olan sosyal uygunluk konusu kesinlikle dikkate alınmalıdır. Fortune 500’e girmeyi başaran işletmelerin %80’inden fazlasının internet sitelerinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili konulara değindiği görülmektedir.
Bknz:http://www.demetekin.com.tr/sosyal-sorumluluk-standartlari-karsilastirmali-analizi/

Gelecekte hedeflediğimiz vizyona ulaşmak için bu gün neleri (misyon) yapıyoruz?

Güçlü bir vizyon şu özelliklere sahiptir:

1.İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.

2.Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.

3.Çekicidir;  çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.

4.Kısa ve akılda kalıcıdır.

5.İlham verici ve iddialıdır.

6.Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

7.Zorlayıcıdır, çetindir:

8.Vizyon organizasyonun kimsede olmayan eşsiz  yanlarını ve yetkinliklerini, neleri temsil ettiğini ve neler yapabileceğini yansıtır.

9.Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır

Misyon ve Vizyon Arasındaki Farklar

Misyon ve Vizyon genellikle birbirine karıştırılan kavramlardır, misyon daha çok bir duyguyu ifade ederken vizyon ideal geleceği sembolize eder. Misyon ve Vizyon arasındaki farkları kısaca şöyle özetleyebiliriz.

misyon vizyon farkı

Misyon Vizyon Nedir?” için 1 yorum

  1. selman Yanıtla

    birçok misyon vizyon araştırması yaptım işletmem için , burada gerçekten sade , net , temiz ve anlaşılır bir anlatım olmuş , teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir