R.A.C.I Matriksi ile süreçlerdeki kişilerin sorumluluklarının, rollerinin ve bilgi akışının belirlenmesi ve böylelikle kişilerin yetki ve rollerinin açık bir şekilde tanımlanması.