Şirketiniz Balanced Scorecard Uygulamaya Hazır mı?

1. Şirketinizin belirlenmiş bir stratejisi var mı ve ya bir stratejiyi uygulama kapasitesine sahip mi?

 Balanced Scorecard şirket stratejini süreçlerden çalışanlara kadar indirgeyen bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla Balanced Scorecard uygulamasının düşünüldüğü şirkette bir stratejinin varlığı ve çalışanların bu stratejinin farkında olması beklenir.

2.Üst yönetim yeterince destek veriyor mu?

Büyük ölçekli tüm projelerde olduğu gibi, Balanced Scorecardın uygulanmasında, başarısında, sürekliliğinde üst yönetimin desteği hayati önem taşımaktadır. Çalışanlar yöneticilerinin istediği şeyleri yapmayı, onların arzuladıkları noktada bulunmayı isterler. Bu nedenle üst yönetimin Balanced Scorecard çalışması için sağladığı sözlü ve uygulama noktasındaki desteği çalışanların da projeyi sahiplenmesi, desteklenmesi anlamına gelebilmekte, gerçekleştirilme olasılığını arttırmaktadır36

3.Anahtar yönetici ve müdürler yeterince destek veriyor mu?

 Üst yönetimin dışında şirketin operasyonlarının gerçekleşmesinde, işletme kültüründe ve çalışanlar nazarında önemli etkilere sahip orta düzey yöneticilerin desteği hem gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak hem de çalışanların projeyi sahiplenme düzeyini arttıracaktır. Bu nedenle Balanced Scorecard uygulamalarında  yöneticilerin desteği ve arzusu çok önemlidir.

 4.Balanced Scorecard uygulamasına ne düzeyde ihtiyaç duyuluyor?

 Yeni bir sisteme ihtiyaç duymadığını düşünen bir noktada farklı uygulamaların denenmesi huzursuzluklara, tedirginliklere bunların sonunda mevcut operasyonlarda ve çalışma sisteminde dahi başarısızlıklara neden olabilmektedir. İktisadın en temel kanunlarından olan talep olamayan yerde arzın olmaması burada da karşımıza çıkmaktadır.

Balanced Scorecard

5.Faaliyet alanı yeterli mi?

 Şirketi operasyonlarının birden çok boyutun belirlenebilmesine olanak sağlayacak genişlikte olmalıdır. Şirketin kendine ait bir değer zinciri, operasyonları, müşterileri ve en önemlisi stratejisi olmalıdır.

 6.İhtiyaç duyulan veriyi sağlayabilecek mi?

 Bu en önemli konulardan biridir, şirket operasyonlarının sistem üzerinde yürüten ve ölçümlerde ihtiyaç duyulan datanın oluşmasını sağlayacak bir IT alt yapısı var mı? Özellikle üretim dışı yönetim ve destek süreçlerin performansını ölçmek için bunların sistem üzerinde data oluşmasını sağlayacak iş akışlarının (workflowl) çalışması gerekir. Örneğin bir tasarımcını performansını ölçmek istiyorsak onun tasarımlarının koleksiyona dönüşme oranı, tasarımların satış performansı, tasarlanan modellerin iade oranı gibi bilgileri sistem üzerinden izlenebilir olması gerekir. 

7.İlgili birim uygulama için gerekli kaynaklara sahip midir?

Diğer bir önemli nokta ilgili birimin Balanced Scorecard uygulaması in gerekli kaynaklara sahip olup olmadığıdır. Her çalışmada olduğu gibi Balanced Scorecardın uygulanmasında da iş gücü, maddi kaynaklar, bazı teknolojiler gibi çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki önemli nokta ilgili birimin ne düzeyde kaynağa sahip olduğu ve bu kaynakların ne kadarını Balanced Scorecard uygulaması için kullanabileceğidir.

8.Çalışan ile mutabakat sağlandı mı?

 Çalışanlar ve yönetim arasında  verilen performans kriterleri ve hedefler konusunda koşulsuz mutabakat sağlanmalıdır. Çalışanın mutabık kalmadığı bir hedef için sağlıklı bir performans değerlendirmesi yapmak mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir