Sorularla “BSCI” İş ve Sosyal Uygunluk Girişimi

“Amfori BSCI” nedir?

Amfori BSCI, “Business Social Compliance Initiative” olan Türkçede genellikle “ İş Sosyal Uygunluk Girişimi” olarak adlandırılan bir yaklaşımdır.

Küresel pazarlarda çalışma koşullarını sistematik bir şekilde iyileştirmek sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemek ve tedarik zincirleri değerlerini teşvik etmek amacıyla Amfori BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından oluşturulmuş küresel iş birliğidir.

bsci

“Amfori BSCI” a neden ihtiyaç duyuldu?

 Kimler tarafından uygulanır?

Tüm sektörlerde ancak özellikle hızlı tüketim ve tekstil sektörlerinde  küresel düzeyde yaşanan yoğun rekabet ve  fiyata duyarlı müşteri kitlesi,  perakendecilerin üretim maliyetlerini düşürmeye zorlamış bu baskı kademeli olarak üretici firmalara yansımıştır.  Ancak kalite standartlarının uygulanması konusunda çok geç kalmış, verimsiz üretim süreçleri sebebi ile yüksek oranlarda kalitesizlik maliyetine katlanmak zorunda kalan tekstil üreticileri  bu fiyat baskısı sebebi ile ucuz iş gücüne yönelmiş; özellikle Uzak doğu coğrafyasında insani olmayan koşullarda ve şekillerde işçi çalıştırma yoluna gitmişlerdir. Başka bir deyişle üzerimize giydiğimiz ve ucuza satın aldığımız bir ürünün fiyatındaki cazibe,  uzak doğuda ki bir işçinin sömürülen emeği olabilir.

Bu haksız ve insani olmayan uygulamalar bilinçli tüketicileri rahatsız etmeye başlamış, tüketiciler satın aldıkları bir üründe böyle bir işçi sömürüsünün olmadığından emin olmak istemişlerdir. Amfori BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış; sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemek ve tedarik zincirleri değerlerini teşvik etmek ve global pazarlarda çalışma koşullarını sistematik bir şekilde iyileştirmektir amacıyla oluşturulmuş küresel iş birliğidir.

1900 den fazla perakendeci, ithalatçı marka ve ulusal dernek bu işbirliğine üyedir. Bu örgütün akademisyenler ve  çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan çok sayıda paydaşı da bulunmaktadır.

“Amfori BSCI” bir standart veya bir sertifikasyon programı mıdır?

Amfori BSCI bir sosyal denetim metodolojisidir ve bu metodoloji ile bir standart bir raporlama standardı vardır. BSCI bir sertifikasyon programı değildir: Amfori BSCI kademeli olarak tedarik zincirinde çalışma koşullarını iyileştirmek için şirketlere yardımcı bir sistem sağlar.

Sosyal sorumluluklarla ilgili üreticileri birçok açıdan zorunluluklar getiren ve en iyi uygulamaları hedefleyen  standart SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardıdır. Amfori BSCI ise  sosyal sorumluluk yaklaşımının bir parçası olarak tedarik zincirinin tüm paydaşlar ile güçlü ilişkilere tamamlayıcı rol oynayan uygulama ayağını temsil eder

“Amfori BSCI” davranış kuralları nelerdir?

Amfori BSCI Davranış Kuralları’nı benimseyen şirketler, bu belgede belirtilen ilkelere ve insan haklarına saygı duyulmasına dair sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder.

bsci davranis kurallari

 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
 • Ayrımcılık Yapılmaması
 • Adil Ücret
 • İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çocuk İşçiliğini Önleme
 • Genç İşçiler için Özel Koruma
 • Güvencesiz Çalışmayı Önleme
 • Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi
 • Çevrenin Korunması
 • Etik İş Davranışı

Bknz: http://www.demetekin.com.tr/1196-2/

BSCI belirlediği davranış kuralları ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi,  Tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Çocuk Hakları ve İş İlkeleri, BM Ticaret ve İnsan Haklarına İlişkin İlkeler, OECD uygulamaları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile Tavsiyeleri gibi uluslararası sözleşmelere atıfta bulunur.

 

Değerlendirmeler Nasıl Yapılır?

BSCI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YAPISI  üç ana başlık altında toplanır:

Bölüm A – Ana verilerin kaydı-Dokümantasyon, Tedarikçilerinizin işletme ve ana verilerinin kaydedilmesi

( Tüm yasal kayıtların ve dokümanların oluşturulması,  kayıtların ulaşılabilir olması)

Bölüm B – BSCI denetimi: Temel sosyal ve çevresel gerekliliklere uyumun değerlendirilmesi.

Bölüm C – Endüstri için iyi uygulamaların kaydedilmesi ve değerlendirmesi: Değerlendirmenin C Bölümü mecburidir, ancak C’de ortaya çıkan durumlar için düzeltici çalışmaların yapılması gönüllüdür.

 

Önemli Not: Amfori BSCI, son yıllarda çok sıkça gündemimize gelen "sürdürülebilir kalkınma"nın sosyal sorumluluk ana başlığını ilgilendiren çok önemli bir standarttır. Bu standardın ana çıkış nedenini ve tarihsel gelişimini öğrenmek isterseniz ilgili yazılarımı okumanızı öneririm.

İnsan Kaynaklarında Yeni Nesil Yaklaşımlar- Sürdürülebilirlik Bölüm-I

İnsan Kaynaklarında Yeni Nesil Yaklaşımlar -Sürdürülebilirlik Bölüm II

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir