Strateji Evi

Strateji evi, bir şirketin veya kuruluşun misyon ve vizyonunu, stratejik odaklarını ve 4 temel perspektifi ilk bakışta görebileceğimiz bir görsel anlatım ve bir bakış açısıdır.

Bu bakış açısıyla, şirketin üzerinde mutabık kalınan vizyonu 3-4 ana stratejik ana odak üzerinde ayrıştırılır. Strateji evinde çatı kısmı ulaşmak istediğimiz yeri misyon ve vizyonu oluşturur. Balanced Scorecard perspektifleri evin zeminini temsil eder. Stratejik odaklar ise  kuruluşun misyon ve vizyonunu destekleyen her perspektif düzeyinde taşıyıcı duvarlardır. Stratejik hedeflerimizi bu odaklar üzerine oturtursak evimiz sağlam olur. Örneğin operasyonel mükemmellik temasında stratejik hedefler oluşturulmuşken yeni ürün konusunda bir hedef belirlenmemişse taşıyıcı duvarlardan biri eksik kalmış olur.  Kuruluşun liderlik, proaktif iletişim ve değişim yönetimi gibi yetkinlikleri de evin temelini oluşturur. Temel ne kadar sağlam olursa oluşturduğumuz stratejik planımız da o kadar etkili olur.

strateji evi
Strateji Evi

Stratejik odaklar kuruluşun iş modelinin temelini oluşturan üst düzey iş stratejileridir.

Temel stratejik odaklar tüm kuruluşlarda birbirine benzer.  Büyüme, operasyonel mükemmellik, müşteri hizmetleri, yenilik, sürdürülebilirlik, hizmette mükemmellik, ürün geliştirme liderlik ve sürekli iyileştirme en tipik stratejik temalardır. Stratejik odaklanma konusu, genellikle ateşli tartışmalıdır; odak noktaları belirlenirken şirket vizyonunu gerçekleştirmek için gereken  en temel temaların seçilmesi  gerekir, önceliklerin doğru belirlenememesi ve çok fazla katman oluşturulmasına dolayısıyla gereksiz bir karmaşıklığa sebep olabilir.

Stratejik temalar bize bir iş geliştirmek için neler yapılması gerektiğini konusunda bir ipucu vermez; ancak doğru odaklanmayı ve stratejik hedeflerin sayısının sınırlamasını  sağlar. Doğru odaklanmayı sağlamak için Stratejik hedeflerin az sayıda olması gerekir. Bu konu ile ilgili eski bir özdeyiş vardır, “ Stratejiniz 3 hedefleri varsa, tümü (3) başarılı olacaktır, eğer  4-10 hedefleri varsa 1-2 si başarılı olacaktır, 10’dan fazla hedefini varsa  hiçbiri başarılı olmayacaktır” Bu sebeple stratejik hedefler belirlenirken ilk olarak  “Bu hedefimizin vizyon katkısı  nedir?” sorusu ikinci olarak “Bu hedefimizin  Stratejik Odağımıza katkısı nedir?” sorularını sormak gerekir.

Strateji Evi” için 1 yorum

  1. Pingback: Strateji Evi Nedir? | Süreç ve Performans Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir