Strateji Haritası

Günümüzde Şirketlerin piyasa değeri maddi varlıklardan ziyade  maddi olmayan varlıklarının değeri ile ölçülmektedir. Otoriteler çok yakın bir zamanda maddi olmayan soyut değerlerin toplam şirket değerinin % 90′ ını oluşturacağını söylemektedirler. Strateji haritası  bize kuruluşun maddi olmayan değerlerinin uzun vadeli hissedar değerini nasıl etkilediğini açıklar.

Küresel rekabette başarılı olmak için kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini belirlemesi odağını doğru tespit etmesi farklılıklarını ortaya koyması ve  bu çalışmalar sırasında tüm birimlerin arasındaki ilişkileri açık bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir.

Strateji haritası;   bir şirket ya da kuruluşun değer yaratmak ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için Balanced Scorecard’ın   4 boyutu (Finans, Müşteri, İç Süreçler ve Öğrenme ve Büyüme)   arasında nasıl ilişki kurulacağını bir sebep sonuç zinciri ile açıklayan bir yaklaşımdır.

2001 yılında Kaplan ve Norton,  strateji haritalarının nasıl stratejik yönetim ve performans yönetim (BSC) aracı olarak kullanılacağını anlattıkları  “The Strategy Focused Organization” –Strateji Odaklı Örgüt- kitabını yayınladılar.

Strateji haritasının en değer katan özelliği şirket veya kuruluşun tüm stratejisinin tek bir sayfada görülmesine ve algılanmasına olanak sağlamasıdır. Strateji haritası bu özelliği ile tüm yönetici ve çalışanlar arasında çok etkili bir iletişim aracı ve önemli bir referans noktasıdır.

Strateji Haritalarının kilit ögesi Stratejik Hedeflerin izlenmesinde puan kartları (Scorecard)  ile bağlantılı olmasıdır.

Genel olarak, Strateji Haritası oluşturulmalıdır neden dört ana nedeni vardır:

  1. Araştırmalar çalışanların% 10’dan azının kendi şirketin stratejisinin net bir şekilde bilmediğini aynı araştırma, yöneticilerin % 50’si stratejik odaklanmaya çok az veya hiç zaman ayırmadıklarını  göstermiştir.Şirket stratejilerinin tüm çalışanlar için açık ve anlaşılır olmasını sağlar.
  2. Stratejik hedeflere ve dolayısıyla stratejik metriklere odaklanmayı sağlar.
  3. Hedef gerçekleşme oranları ile ilgili kısa sürede oluşan geri bildirimlerle yolunda gitmeyen uygulamaların kısa sürede fark edilmesini i ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Temel kural Strateji Haritasının şirket/kuruluşun başarısını teslim edecek ölçülebilir kritik birkaç mali ve mali olmayan hedefi içermesidir. Bazı başarılı şirketin Strateji haritasına baktığımızda hedeflerin sayısının az tutmuş olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, İngiltere’nin en büyük perakendecilerinden birinin toplam 20 hedefi, en büyük İngiliz bankasının sadece 12 hedefi  vardır.

Strateji Haritası

Misyon ve vizyonunu ortaya koymuş, stratejik amaçlarını belirlemiş bir kuruluş bu  amaçları gerçekleştirmek için  4 boyutta belirlenmiş hedefleri ve ilişkileri net bir şekilde ortaya koymuş olur.

  • Finansal boyut gayri maddi varlıkların maddi değere dönüştürülmesindeki mantık zincirini tanımlar. Şöyle ki ana hedef olan “Uzun Vadeli Varlık Değerini Artırmak” temel 4 finansal stratejik hedefe; bu hedeflerde diğer 3 boyutta maddi olmayan diğer hedeflerin gerçekleşmesine bağlıdır.
  • Müşteri boyutu fiyattan markaya kadar müşteri için değer üretecek tüm süreçleri kapsar.
  • İç Süreçler Boyutu, gayri maddi varlıkları müşteri sonuçlarına ve finansal sonuçlara dönüştürecek süreçleri tanımlar. Bu boyut operasyonel mükemmellik, sürdürülebilirlik ve müşteri yönetimi, ürün liderliği ve stratejik plan süreçleri altında alt hedeflerle ilişkilendirilir.
  • Öğrenme ve Büyüme Boyutu, değer üretmek için uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi gereken gayri maddi varlıkları tanımlar. Bunlar başka bir tanımla Örgütün İnsan Kaynağı ve Bilgi sermayesini diğer boyutlarla ilişkilendirilir.

Strateji Haritası” için 1 yorum

  1. Pingback: Strateji Evi Nedir? | Süreç ve Performans Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir