Mevcut Durum Analizi


Doktorun hastasına doğru teşhis koyması hastalığın tedavisi için ön koşuldur. Şirketlerde de ileriye dönük doğru stratejilerin belirlenmesi öncelikle mevcut durum analizinin doğru yapılmasında bağlıdır.

Yönetim sürecinde en önemli problemlerden birisi planlanan stratejilerin %90 gibi çok büyük bir kısmının hayata geçirilememesidir. Hatta Fortune Dergisinde yer alan bir araştırmaya göre stratejilerin yüzde 10’undan daha azı etkin bir şekilde uygulanabiliyor.

Mevcut Durum İncelemesi
Mevcut Durum Analizi

Stratejilerin etkin olarak uygulanamamasının en önemli sebepleri olarak stratejinin sorumlu çalışanlar  tarafından yeterince anlaşılmamış  olması;  operasyonel engeller, kaynak sıkıntıları, üst yönetimin yeterinde odaklanamaması sayılabilir. Planın hayata geçirilememesinin başka önemli diğer bir sebebi ise  mevcut durum analizinin doğru yapılamaması ve buna bağlı olarak da vizyonun  ve stratejik hedeflerin doğru  ve gerçekçi bir şekilde belirlenememesi dir.

Mevcut durum analizi, “Neredeyiz?” sorusuna cevap vermek amacıyla kuruluşu birçok açıdan analiz ederek, güçlü ve  zayıf  yönlerini net bir şekilde ortaya koymayı hedefler. Kuruluşun mevcut durum analizini doğru yapması doğru stratejik hedeflerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir.

Mevcut durum analizinde kullanılan en temel yöntemler,

  1. Paydaş Analizi,
  2. SWOT Analizi,
  3. Kuruluş İçi Analiz
  4. Dış Çevre Analizi’ dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir