Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik Planlama- Global Pazarda Oyuncu Olmak…

Küresel rekakuresel rekabetbet, artan müşteri beklentileri, hızlı teknolojik gelişmeler kuruluşları stratejik planlama yapmaya zorlamaktadır. Şirketler global pazarda bir oyuncu olabilmek için oyun planlarını doğru kurgulamak ve planı etkin bir şekilde uygulamak zorundadırlar. Artık 5-10 sene sonra nerede olacağını bilmeyen ve stratejik bir yaklaşım geliştirmeyen firmaların uzun dönemde başarısını devam ettirmesi çok zordur.

Stratejik Planlama- Nedir?

Stratejik planlama, kuruluşun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği amaç ve hedefleri arasındaki yolu tarif eder. 

Başka bir deyişle Stratejik Planlama; bir kuruluşun orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda

 • Temel ilke ve politikalarını,
 • Önceliklerini ,
 • Performans ölçütlerini
 • İzlenecek yol ve yöntemleri ve 
 • Kaynak dağılımını düzenleyen plandır. 

Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

 1. NEREDEYİZ?
 2. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?
 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
 4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

Kuruluşun  gelecekte nerede olacağını ve oraya nasıl ulaşacağını belirlemeden önce “Neredeyiz?” sorusuna yanıt aramak gerekir. Kuruluşun nerede olduğunu bilmesi, sonra de nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl ulaşacağını saptaması gerekir. Bunun sonucunda bir stratejik plan oluşur. Ancak,  gelecek yıllarda durumun nasıl olacağı kesin olarak bilinemeyeceğinden, öngörülemeyen koşulları dikkate almak için “stratejik plan”ın zaman zaman değiştirilmesi de örgütün varlığını
sürdürmesi bakımından gereklidir.

Stratejik Planlama- Verimlilik…

Stratejik planlama sürecinin şirket açısından en önemli fonksiyonu kaynakların etkin yönetimini sağlamaktır.

Şöyle ki

 • Şirket hedefleri ile uyumlu olmayan  hatta çelişen uygulamalar,
 • Şirketin kısa ve uzun vadeli amaçlarına hizmet etmeyen her türlü faaliyet bir “kaynak israfı” niteliğindedir.. Başka bir deyişle doğru planlama yapmayan bir şirket kaynaklarını israf eder  ve uzun vadeli  amaç doğrultusunda kullanamaz.

Doğru yapılmış bir stratejik planlama,  şirketin uzun vadede ulaşmak istediği yeri belirlemesi, faaliyet ve projeleri bu doğrultuda koordine etmesi;  insan kaynağı ve sermayesini bu hedef doğrultusunda etkin ve  verimli  bir şekilde kullanılması açısından son derece  önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir