SWOT Analizinin yapılarak stratejiye dönüştürülmesi
Vizyon ve Misyon oluşturulması
Firmanın Stratejik Plan ve Bölüm planlarının oluşturulması