Sürdürülebilirlik Yaklaşımının İşletmelere Sağladığı Faydalar

Geçtiğimiz yirmi yılda, sürdürülebilirlik konusu tüm dünyanın gündemine hızlı bir şekilde girdi, oluşturduğu farkındalık ve bilinçlenme sayesinde bir çok alanda  yeni  oluşumlara zemin oluşturdu. Gerek yasal düzenlemeler, gerek tedarikçilerin kademeli etki şeklinde birbirlerini denetlemeleri, gerek kamuoyu baskısı gibi birçok açıdan gelişen bu yapıda şirketler bu uygulamaları gerek isteyerek gerek de mecburiyetten uygulamak zorunda kaldılar. 

Bknz: http://www.demetekin.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimina-bir-bakis/

Araştırmalar, sürdürülebilirliğin ticari faaliyetlere bilinçli bir şekilde entegre edildiğinde gerçek ticari faydalara sahip olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilirliği uygulamak için yedi büyük avantaj:

1.Geliştirilmiş marka imajı ve rekabet avantajı sağlar.marka imajı

53.000’den fazla ABD tüketicisi incelenmiş, tüketicilerin % 58’inin, mal ve hizmetlerin nereden satın alacağına karar verirken şirketin çevre üzerindeki etkisini ve şirketin sosyal adalet konusundaki duyarlılığını dikkate aldığını belirtmiştir. Bu, kişisel, sosyal ve çevresel değerlerdeki olumlu imajı olan şirketlerin uzun vadede daha büyük müşteri kitlelerine hitap edeceğini göstermektedir.

2.Üretim maliyetlerini düşürür, verimliliği artırır: sürdürülebilir çevre

Sürdürülebilir iş uygulamalarının geliştirilmesi, kaynakları koruyan, çalışan verimliliğini artıran ve maliyetleri düşüren etkin operasyona katkıda bulunur. Genel olarak daha büyük etkiye sahip olan bu çabaların uygulanması daha pahalı olacaktır, ancak uzun vadeli sonuçlar yatırımı haklı çıkarmaktadır. Kirlilik kontrolü ve atık yok etme süreci maliyetli olabilir. Eğer üretim esnasında fazla atık oluşuyor ise hammaddelerin yanlış kullanılması ve üretim tekniklerinin eski olması söz konusu olabilir. Sürdürülebilir tasarımlar üretim süreçlerini geliştirerek atıkları azaltabilir ve toksik malzemelerin kullanımını minimize edebilir. Danimarka çöpün % 94 ünü geri dönüştürüyor. %67  geri dönüştürüken % 27 sini yanma tesislerinde değerlendiriyor, ortaya çıkan enerjiyi de ısıtma sistemine dönüştürüyor. Çöpten sağladığı enerji ısınma ihtiyacının % 20 sini elektrik ihtiyacının % 5 ini karşılıyor

3.Tercih edilen tedarikçi olursunuz:sosyal uygunluk standartları

sosyal uygunluk standardısosyal uygunluk standartları Büyük markalar üretim yaptırdıkları taşeronların sürdürülebilirlik uygulamalarını uluslar arası sosyal uygunluk standartlar doğrultusunda denetlerler. (Amfori BSCI, Sedex, SA8000 vb) işletmeler ve hükümetler, tedarikçilerinin belirli bir çevresel performansa sahip olmasını isterler. Bu standartlara uygun firmalar büyük markaların uzun vadeli tedarikçisi  olabilirler.

 

 

4.Yasa ve Yönetmeliklere kolaylıkla entegre olmanızı sağlar.

İklim değişikliği, azalan enerji kaynakları, artan kamuoyu baskısı ve çevresel etki ile ilgili tüm tartışmalarla birlikte, küresel işbirliklerinin ve   devlet kurumlarının çevreyi korumak için düzenlemeler yapmaları şaşırtıcı değil. Sürdürülebilirliği işinize entegre etmek, değişen düzenlemeleri zamanında yerine getirecek şekilde konumlanmanızı sağlayacaktır.

5.Çalışanların tercih ettiği şirket olursunuz.

Çalışan haklarına saygılı, sürdürülebilir ilkeleri benimsemiş şirketler topluma verdikleri olumlu mesajlarla özellikle genç nesillerin çalışmayı arzu ettiği şirketlerdir.

6.Yatırımcıların tercih ettiği şirket olursunuz.

Özellikle uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen şirketler uzun vadeli vizyon ve bakış açılarıyla yatırımcıların da ilgisini çeker. Şirketinizin, çevreye ve saygılı olduğunu gösterin; çalışmak istediğiniz kişilerin ve işinizin genişletilmesi için gereken fonların kalibrasyonunu etkileyecektir.

7.Hissedarlar Mutlu Olur.mutlu yatırımcılar

Sürdürülebilirlik sadece maliyetleri düşürmek için kullanılmaz, aynı zamanda artan karla sonuçlanır. “2014 yılında McKinsey sürdürülebilirlikten değer elde etmek için” pratik öneriler almak için 40 şirketi araştırdı. Çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinde yüksek derecelendirmesi olan yüksek sürdürülebilirliğe sahip şirketlerin küresel pazarlarda  orta ve uzun vadede daha iyi performans gösterdiği aynı zamanda bu şirketlerin hisse değerlerinde düşük sürdürülebilirliğe sahip şirketlere nazaran çok daha yüksek ivmeli artışlar gözlemlendiğini açıklamıştır.

Kısacası Sürdürülebilirlik, hissedarlar, tüketiciler ve çalışanlar için nihai kazan-kazan başarısıdır.

kurumsal sürdürülebilirlik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir