•  İş süreçlerinin modellenmesi, tanımlanması
  • İş süreçlerinin analiz edilmesi, değer zinciri analizi
  • Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve hedeflerin oluşturulması
  • Dokümantasyonun oluşturulması (Prosedür, talimat, iş akışı, form)
  • Süreç performanslarının süreç şemaları ve aktiviteleri üzerinden göstergeler ile takibi