bscı

Sorularla “BSCI” İş ve Sosyal Uygunluk Girişimi

“BSCI” nedir? Açılımı, “Business Social Compliance Initiative” olan Türkçede genellikle “ İş Sosyal Uygunluk Girişimi” olarak adlandırılan bir yaklaşımdır. Küresel pazarlarda çalışma koşullarını sistematik bir şekilde iyileştirmek sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya …