İnsan Kaynakları Departmanınız Turquality’e Hazır mı?

Turquality programının diğer desteklerden farklı olarak Firmaların global pazarda  uzun vadeli rekabet edebilmesi için Markalaşma Kurumsallaşma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefler. Turquality başvurusu sürecinde firmaların olgunluk seviyesi analiz edilmekte, gelişim açısından marka olmaya aday firmalar destek kapsamına alınmaktadır. Bu sebeple başvuru

Stratejik Hedeflerin Belirgin Olması Performansı Nasıl Etkiler?

Stratejik Hedeflerin Belirgin Olması Performansı Nasıl Etkiler sorusuna cevap aramadan önce performans kavramını tanımlamakta fayda var. Performans Nedir? Bir performans dan söz edebilmek için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir?   Literatürde birçok  farklı tanıma rastlasak da “Performans” kelimesini genel anlamda  “üstesinden gelme,

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim son 20 yılda hayatımıza girmiş şirketlerin başarısını sürdürülebilir kılmayı hedefleyen yaklaşımlardır; ancak   maalesef ülkemizde bu yaklaşımları hala benimsememiş ve uygulama konusunda tereddüt eden şirketler bulunmaktadır. Bu yaklaşımı benimsemekte geciken firmaların ekonomik ömürleri