İnsan Kaynakları Departmanınız Turquality’e Hazır mı?

Turquality programının diğer desteklerden farklı olarak Firmaların global pazarda  uzun vadeli rekabet edebilmesi için Markalaşma Kurumsallaşma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefler. Turquality başvurusu sürecinde firmaların olgunluk seviyesi analiz edilmekte, gelişim açısından marka olmaya aday firmalar destek kapsamına alınmaktadır. Bu sebeple başvuru

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

BAŞVURU ÖNCESİ Turquality projesine nasıl başvurulur? Ön Koşul: Başvurunun ön koşulu  başvuru yapan markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında stratejik planda belirtilecek hedef pazarlarının (en az) birinde tescil edilmiş olması gerekir. TURQUALITY® Ön Değerlendirme Seti, başvuru öncesi şirketin kendini test

Firmalara Özel TURQUALİTY Başvuru Hazırlık Eğitimi

     Firmalara Özel Turquality Başvuru Hazırlık Eğitimlerimiz Başladı. Turquality başvuru hazırlık eğitimi,  Turquality Programına  başvuru yapmaya hazırlanan firmalara kılavuzluk etmek amacıyla Turquality hazırlıkları ile ilgili oluşturduğumuz eğitimlerimiz başladı. Bu eğitime katılıp danışmanlık almadan başvuru sürecini yönetebilirsiniz…    I.EĞİTİMİN HEDEFİ TURQUALITY