Turquality Başvuru Danışmanlığı

Turquality başvurusunda şirketlerin olgunluk seviyesi analiz edilmekte, vizyon ve gelişim açısından marka olmaya aday firmalar destek kapsamına alınmaktadır. Bu sebeple başvuru öncesi belirli bir hazırlık süreci öngörülmektedir.

Biz,   Turquality marka başvurusu öncesi tüm eksiklerin tamamlanması için yüksek tempolu bir çalışma disiplini ile eksikleri tamamlıyor, çalışanların da katıldığı etkin  bir ekip çalışmasıyla,  başarılı çalışmalara imza atıyoruz.

Turquality Danışmanlığı Kapsamı

Çalışmalarımızı aşağıdaki konu başlıkları altında detaylandırıyoruz.
turquality başvuru danışmanlığı

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

  • Stratejik Plan
  • Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
  • Stratejik Hedefleri İçeren Doküman
  • İş Planları
  • Yurtdışı Pazarlara Giriş Stratejileri
  • Gelir ve Gider Bütçesi
  • Bütçe Takip Raporları
  • Finansal Raporlar
  • Kurumsal Performans Yönetimine İlişkin Ölçütler

MARKA YÖNETİMİ

  • Marka stratejisi dokümanı
  • Markaya ilişkin yapılan araştırmaların raporları
  • Marka performansı niceliksel ve/veya niteliksel olarak ölçülüyorsa, performans ölçütlerini ve sonuçlarını gösteren doküman
  • Çalışanlara marka kimliği konusunda verilen eğitimler
  • Marka iletişim planı
  • Kampanya / promosyon planlama ve performans takip dokümanları
  • Private Label ile yapılan satışların toplam satışlara oranı
  • Dolaylı satış kanalları ile ilgili bilgi
  • İhracat Yaptığı Her Ülke İçin İlgili Markanın Pazar Payı
  •  İlgili Pazardaki Organizasyonun Tanımlanması
  • Marka Performans Ölçütleri

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

  • Ürün tasarım ve geliştirme strateji dokümanı
  • Strateji geliştirme sürecine ilişkin prosedür
  • Yeni Ürün Geliştirme Performans Ölçütleri
  • Ürün Tasarım ve Sunum Stratejisi

 PAZARLAMA, MÜŞTERİ VE TİCARET YÖNETİMİ

  • Tüketici Segmentasyonu
  • Tüketici Veri Kaynakları
  • Müşteri Bilgileri Detay Raporu
  • Sadakat Programları
  • Satış ve Pazarlama Planı Örnekleri

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  • Tedarik Zinciri Stratejisi Dokümanı
  • Tedarik zinciri politikalarına ilişkin doküman
  • Tedarik Zinciri Stratejisi Ana Öncelikleri

İNSAN KAYNAKLARI

  • İnsan Kaynakları Strateji dokümanı
  • İnsan Kaynakları Stratejik hedefleri
  • Etik ve Ahlaki Değerleri içeren doküman

KURUMSAL YÖNETİM

  • Aile anayasası
  • Yıllık faaliyet raporu
  • İç denetim rapor örnekleri
  • Sosyal sorumluluk projelerinin örnekleri

BİLGİ SİSTEMLERİ

  • Stratejik Planı
  • Bilgi sistemlerinin (BS) kurum stratejisini nasıl desteklediğine ilişkin doküman
  • Performans ölçümünde kullanılan ölçütlerin, performans ölçümleri ve raporlar
  • Kurumsal kaynak planlaması

 Danışmanlık SÜREsi

Danışmanlık süresi firmanın mevcut durum değerlendirmesinden sonra ihtiyaca göre belirlenir.