Stratejik Planlamanın Önemi

Stratejik Planlamanın Önemi

Stratejik Planlama gerek özel sektör gerekse kamuda son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılan planlama araçlarının başında gelir.  Güçlü Küresel rekabet, sektördeki güçlü oyuncular, ekonomik konjonktür, artan maliyetler şirketleri bütçe yapmaya zorladı, bütçeyle birlikte bütçe uygulama, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtma, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izleme ve bununla birlikte şeffaf hesap verilebilir bir yapı oluşturmak neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Tüm bunlar da bize stratejik planlamanın önemini bir kez daha hatırlattı.Bu planları yapan ve uygulayan şirketler rakiplerine bir çok konuda fark attılar; zira, fark stratejik planlama,  kaynakların rasyonel kullanılması sağlayıp performansın artmasını sağlarken kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine de destek oldu. Bu da şirketler açısından yüz güldürücü sonuçlar getirdi.

stratejik plan

 

Birçok  ulusal ve uluslararası standart stratejik plan yaklaşımını bir şart olarak öne sürüyor. Büyük ölçekli şirketlerin çoğu bu süreçleri yıllardır uyguluyorlar; Türk şirketlerinin dünya standardına ulaşmasını hedefleyen Turquality, Stratejik planlamayı 10 ana başlıktan biri olarak kabul ediyor;  işletmenin kurumsal stratejik planı ile uyumlu olarak tüm bölümlerin stratejik planlarının ve 5 yıllık hedeflerinin olmasını istiyor. Program sonrasında da daha kapsamlı hedef ülke planları ve stratejik yol haritalarını şirketlerin hayatına sokuyor ve kültürlerini bu yönde değiştirmeye destek oluyor.

Yayımlandığı 1987 yılından itibaren en fazla uygulama alanı olan ISO 9001   standardının 2015 revizyonunda “Politika” yaklaşımı çokça kullanıldı;  benim düşünceme göre bir sonraki revizyona Stratejik Planlamayı dahil edecek ve işletmelerin bir “master stratejik plan dahilinde yönetilmeleri gereğini” bir standart şartı olarak getirecekler.

Konunun önemini geç fark eden veya hala fark edememiş şirketler ya rakiplerinin açtığı arayı kapatmak için ya da yasal zorunluluklar sebebi de kısa bir süre içinde bu kavramlarla tanışıp, benimsemek, uygulamak ve içselleştirmek zorundalar. Ne dersiniz? Sizce de Stratejik Planlamayı hayatınıza dahil etmenin vakti gelmedi mi?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir