İnsan Kaynakları Departmanınız Turquality’e Hazır mı?

Turquality programının diğer desteklerden farklı olarak Firmaların global pazarda  uzun vadeli rekabet edebilmesi için Markalaşma Kurumsallaşma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefler. Turquality başvurusu sürecinde firmaların olgunluk seviyesi analiz edilmekte, gelişim açısından marka olmaya aday firmalar destek kapsamına alınmaktadır. Bu sebeple başvuru

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

BAŞVURU ÖNCESİ Turquality projesine nasıl başvurulur? Ön Koşul: Başvurunun ön koşulu  başvuru yapan markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında stratejik planda belirtilecek hedef pazarlarının (en az) birinde tescil edilmiş olması gerekir. TURQUALITY® Ön Değerlendirme Seti, başvuru öncesi şirketin kendini test

Hizmet Sektörü Stratejik Bir Kararla Turquality Kapsamına Dahil Edildi

  Uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet sektörünün küresel rekabet  gücünün artırılması  ve  2023 yılında 150 milyar $ hizmet ihracatı hedefine ulaşılabilmesi için döviz kazandıran hizmet sektörü de Turquality program kapsamına dahil edildi. Karar 2 Haziran 2015 tarihli ve

TURQUALİTY Destekleri ile Büyüyen Markalar

Turquality destekleri birçok ulusal markanın yurt dışı pazarlarda Pazar payını genişletip ihracatlarını artırmasına  aynı zamanda yapısal iyileştirme ve teknolojik değişimlerle stratejik rekabet güçlerini yükseltmesine katkı sağladı. Turquality kapsamında 123 Firmanın 132 markası Turquality Destek Programın’da,  60 firmanın 60 markası  ise Marka